Enviro - Eng:: HomepageEnviro - Eng:: Wie zijn we?Enviro - Eng:: Wat doen we?Enviro - Eng:: Waar kan u ons vinden?Enviro - Eng:: Contacteer onsEnviro - Eng:: Referenties
Enviro - Eng:: Nieuwsberichten


Enviro - Eng:: NieuwsartikelJuli 2016 : uitbreiding omgevingsvergunning


Vanaf 2018 ook omgevingsvergunningen voor kleinhandelszaken (huidige socio-economische vergunning).

Enviro - Eng:: Nieuwsartikel
Enviro - Eng:: NieuwsartikelJuni 2016 : samenwerkingsakkoord betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken


Instemming Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest met SWA-SEVESO III. Hierdoor definitief in werking.

Enviro - Eng:: Nieuwsartikel
Enviro - Eng:: NieuwsartikelFebruari 2016 : "omgevingsvergunning" vervangt milieu- en stedenbouwkundige vergunningen


De omgevingsvergunning is in voege vanaf 23/02/2017! Procedureel besluit waarin de nadere procedureregels voor de geïntegreerde vergunningsverlening worden bepaald.

Enviro - Eng:: Nieuwsartikel
Homepage

ENVIRO ENGINEERING bvba werd opgericht in 1991 door studiegenoten Johan Lambeets en Guy Marckelbach. Met meer dan 20  jaar ervaring is Enviro Engineering uitgegroeid tot een ingenieursbureau met milieucoördinatoren, energiedeskundigen en preventie-adviseurs, gespecialiseerd in juridische, technische en administratieve ondersteuning van bedrijven op het gebied van:

  • milieu (vergunningen - voorwaarden - audits - (ISO-)milieuzorgsystemen -  hemelwaterstudies);
  • energie (audits - verslaggeving - energieplan);
  • preventie (globaal preventieplan - jaaractieplan - interventie- en noodplannen - risico-analyse);
  • subsidies (ecologiecriterium bij investeringen - verhoogde investeringsaftrek - e.a.).

Er bestaat geen standaard werkwijze om deze aangelegenheden aan te pakken, omdat elke onderneming andere kenmerken heeft. Door onze individuele en persoonlijke begeleiding kunnen wij het milieu- en preventiebeleid samen op Uw maat snijden.

Enviro Engineering is actief in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Disclaimer - Privacy Policy

Created by Sanmax